Pris og tilskud

I de private pasningsordninger betaler forældre selv det fulde beløb, direkte til pasningsordningen (mig)  og I får som forældre tilskud til betalingen fra kommunen.

 

 

 

Prisen i min pasningsordning i 2023 er : 9.600 kr. pr. måned

 

Betaling sker månedsvis forud.

 

Der betales i alle årets 12 måneder.

 

Beløbet indbetales til konto i Nordea 

 

Beløbet skal være til min disposition senest sidste bankdag i måneden.

Tilskud:

 

Kommunen skal give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning. (§80 i dagtilbudsloven).


Forældre søger tilskuddet hos deres bopæls kommune. Denne ansøgning revideres hvert år i december, idet kommunens satser reguleres hvert år, gældende fra 1. januar.


Min betaling reguleres tilsvarende hvert år pr. 1. januar.

 

Tilskuddet er forskelligt for kommunerne og udgør maksimalt 75 % af prisen.


Satsen er pr. 1. januar 2023 for 0-2 årige:


 

Skanderborg Kommune yder tilskud på max 6.772,- kr. pr. måned.Der er tilsvarende tilskud, hvis I bor i en anden kommune, tjek jeres kommunes hjemmeside


Der er mulighed for at opnå søskenderabat. Der er ikke mulighed for friplads eller deltidsplads.

 


Information om ordninger og tilskudssatser i Skanderbrog Kommune på nedenstående adresse:

 

https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning.aspx

Information om ansøgning af tilskud: www.borgeronline.dk/746/kb1143ff

Udmeldelse :

Udmeldelse af jeres barn skal ske med min. 2 måneders varsel, så jeg har mulighed for at få genbesat den ledige plads.

 

Udmeldelse kan tidligst ske ½ år efter opstart.

Forsikring:

Hvis jeres barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det jeres egen ansvars- og ulykkesforsikring der skal dække. Jeg er forsikret mod skader af en erhvervsansvarsforsikring.